Σύμφωνο Συνεργασίας Δικτύου με ΕΓΥ

Αγαπητά Μέλη του Δικτύου,

Όπως γνωρίζεται το ΔΙΚΤΥΟ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές προώθησης και υλοποίησης των καταστατικών του σκοπών, με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων.

Για την επίτευξη του ορθολογικού σχεδιασμού και της άσκησης των τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών, το ΔΙΚΤΥΟ αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς του δημοσίου, κοινωνικού, καθώς και του ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της οποίας προΐσταται ως Ειδικός Γραμματέας ο Κος Ιάκωβος Γκανούλης και τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα υποστήριξη του Δικτύου και την συμβολή του στην υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας,  αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, την καταπολέμηση της υπερκατανάλωσης του νερού, ιδίως στη γεωργία και την προστασία από ακραία φαινόμενα πλημμυρών και ξηρασίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Βασικός στόχος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η διασφάλιση του νερού ως στρατηγικού μέσου για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στη γεωργική παραγωγή, την ενέργεια, τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Επίσης, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί ο επιτελικός σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την προστασία και τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως την ύδρευση-αποχέτευση, τη γεωργία, την ενέργεια, τον τουρισμό, και την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό,  το Ελληνικό  Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια έχει υπογράψει  με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σύμφωνο Συνεργασίας, σε θέματα που σχετίζονται, με την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος που αφορά στα ποτάμια οικοσυστήματα, μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενημέρωση και τη συνεργασία.

Ειδικότερα, τέτοιου είδους δράσεις θα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού με ιδιαίτερη έμφαση τους νέους ανθρώπους, για περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των τοπικών υδατικών πόρων.

 ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας

Για την Τεχνική Γραμματεία του Δικτύου

                                Γ. Χαρίσης