Συνεργασία Δικτύου με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Σύμφωνο Συνεργασίας του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια, με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ