Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, με θέμα τη διαμόρφωση της θεματολογίας του προγράμματος της διημερίδας που θα γίνει στις 25 και 26 Φεβρουαρίου στο Δήμο Ξάνθης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ο Κοσμήτορας   Κυριάκος Υάκινθος και ο τέως Κοσμήτορας  Κώστας Κατσιφαράκης, από το δήμο Ξάνθης ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Τσέπελης, o  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ξάνθη για Όλους» και μέλος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια Σάββας Μελισσόπουλος, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Σοφία Ψωμά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, Όλγα Θεραπίδου και Κατερίνα Αλεξανδρίδου και από το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Νικόλας Καρανικόλας, Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και ο Διοικητικός Συντονιστής Γεώργιος Χαρίσης.

Η συζήτηση της επικεντρώθηκε στην πρώτη θεματική ενότητα που αφορά στο υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Ο δήμαρχος του Δήμου Ξάνθης αναφερόμενος στο θέμα αυτό και λόγω εμπειρίας, χαρακτήρισε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο  διαχείρισης των ποτάμιων οικοσυστημάτων, μη λειτουργικό και χρονοβόρο, σε ότι αφορά την απρόσκοπτη εφαρμογή των αρμοδιοτήτων των δήμων στα ποτάμια οικοσυστήματα που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων.

Αυτό οφείλεται  λόγω  εμπλοκής στη διαδικασία διαχείρισης πολλών αναρμόδιων φορέων.

Ως εκ τούτου το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χρήζει άμεσης  τροποποίησης έτσι ώστε να δίνει  τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, απρόσκοπτης διαχείρισης των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο και η τοποθέτηση του Δημάρχου της Ηρωικής Πόλης Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και του  επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ξάνθη για Όλους» Σάββα Μελισσόπουλου, μέλών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια,

Ακολούθησε διαλογικής συζήτησης και για την επίλυση του εν λόγω θέματος υιοθετήθηκε η πρόταση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Κυριάκου Υάκινθου για  σύνταξη από πλευράς Πολυτεχνικής Σχολής έκθεσης σχετικά με τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών που επιφέρει το ισχύων θεσμικό πλαίσιο που αφορά σήμερα στη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων από τους Δήμους, και την διαμόρφωση ενός νέου λειτουργικού θεσμικού πλαισίου επίλυσης αυτών.

Η εν λόγω έκθεση θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του δικτύου και θα ζητηθεί από τους δήμους να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο προτάσεων, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί στον αρμόδιο υφυπουργό σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Γεώργιο Αμυρά, αναμένοντας στη συνέχεια τις δικές του προτάσεις κατά τη διάρκεια της διημερίδας που θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Φεβρουαρίου στο Δήμο Ξάνθης.

Οι άλλες θεματικές ενότητες που θα ολοκληρώνουν  τη διημερίδα θα είναι: Ποτάμια Οικοσυστήματα: Κλιματική Αλλαγή – Ρύπανση, Μόλυνση, Αντιμετώπιση -Ορθή Αξιοποίηση-Καλές Πρακτικές.

Παράλληλα θα προγραμματιστούν σχετικές δραστηριότης με μαθητές των σχολείων.