ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα στις 13 Ιουνίου του 2006 με αφορμή τη συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α) Τρικάλων και κατ’ επέκταση του Δήμου Τρικκαίων, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IIIC-South Ένωση περιοχών με ποτάμια.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια αποτελεί  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που αριθμεί σήμερα, 26 μέλη - Δήμους της χώρας που διαρρέονται από ποτάμια.

Σκοπός του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια δημιούργησε και σας παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό ιστότοπο, που περιλαμβάνει τη συνολική δράση του Δικτύου στη χώρα μας με αναφορά σε δραστηριότητες, ημερίδες, φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Δικτύου σε διάφορες εκδηλώσεις και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για το έργο του Δικτύου.