ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιστολή προς όλα τα μέλη του Δικτύου απέστειλε ο νέος πρόεδρος κος Ι. Ταγκαλέγκας με την οποία προδιαγράφει τους άξονες λειτουργίας στους οποίους θα κινηθεί το Δίκτυο κατά τη διάρκεια της θητείας του.