Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ κατά τις συνεδριάσεις της 1ης Ιουνίου 2022 και της 22ας Ιουνίου 2022 ενέκρινε:

α) Την ένταξη χρηματοδότησης του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, για τη διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή – Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων – Η περίπτωση το Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Αξιού», στις 23, 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2022, στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού, στο Δήμο Δέλτα, στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022» του ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022.

Τη διάθεση συνολικού ποσού έως 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2022.

β)  Την ένταξη της δράσης «Κατάρτιση – Επιμόρφωση Στελεχών των 27 Δήμων των εμπλεκομένων με τα ποτάμια οικοσυστήματα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης του ΑΠΘ, στον ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022.

Τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2022.    

       

Το Ελληνικό Δίκτυο  Δήμων με Ποτάμια ευχαριστεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο αυτού κο Ευστάθιο Σταθόπουλο για τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις.

                                                                    

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λεβαδέων