Τριημερίδα με τίτλος: «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τριημερίδα με τίτλος: «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», διοργανώνει το Ελληνικό δίκτυο Δήμων με Ποτάμια στο Δήμο Φλώρινας σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας, το Πράσινο Ταμείο και την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, 26, 27 και 28 Μαίου.