Ολοκλήρωση Διημερίδας-Βέροια-2η Ημέρα-Ορθολογική Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                        

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                        
Το πρωί του Σαββάτου 02 Σεπτέμβρη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Διοικητικός συντονιστής του «Ελληνικού δικτύου πόλεων με ποτάμια», κ. Γεώργιος Χαρίσης, έκανε την έναρξη των συνεδριακών εργασιών. Οι συμμετέχοντες επιστήμονες παρουσίασαν από πολλές οπτικές πλευρές: τη σπουδαιότητα, τα οφέλη, τα προβλήματα και την αναγκαιότητα λελογισμένης διαχείρισης των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Διαχείριση η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στις έντονα μεταβαλλόμενες κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα έγινε εξειδικευμένη αναφορά στο δικό μας ποτάμι, τις ιδιαίτερες ανάγκες του, και χαρακτηριζόμενο ως συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας, στους τρόπους με τους οποίους μπορεί και πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς και προορισμού τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη περιελάμβανε «Έργα και δράσεις ανάδειξης και βιώσιμης διαχείρισης ποτάμιων οικοσυστημάτων» με συντονιστή τον κ. Γιώργο Χαρίση. Η δεύτερη θεματική ενότητα εστίασε στην «Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική προστασία», με συντονιστή τον Γραμματέα του συλλόγου μας, κ. Νίκο Ασλάνογλου.
Η σπουδαιότητα της εκδήλωσης δεν έγκειται μόνον στις προσεγγίσεις της επιστημονικής κοινότητας με μετρήσιμα στοιχεία περιβαλλοντικών παραμέτρων που έχουν σχέση με τα ποτάμια οικοσυστήματα, αλλά και στον πλούσιο, δημιουργικό διάλογο που ακολούθησε με ενεργητική συμμετοχή πολιτών. Το τέλος των εργασιών επισφραγίστηκε με ανταλλαγές «αναμνηστικών» και ο Δήμος Βέροιας, εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, πρόσφερε έντυπο υλικό του Δήμου μας.

Παρακολουθήστε το βίντεο του συνεδρίου στο παρακάτω link:


Για τη Διημερίδα ο τύπος έγραψε (πατήστε στα παρακάτω link για να δείτε τις σχετικές δημοσιεύσεις):
-Πληροφοριοδότης-1η Ανάρτηση
-Πληροφοριοδότης-2η Ανάρτηση
Ο προϋπολογισμός και η επιδότηση-χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου με τίτλο ΄Διοργάνωση Διημερίδας στο ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ «Ορθολογική Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων΄ του προγράμματος 'Εξωστρεφείς Δράσεις - Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023' ανέρχεται στο ποσό των €15000,00 με δικαιούχο φορέα τον φορέα ''Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια''