Αποφάσεις ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2016

Απόφαση 4.2016 ΔΣ

Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας γνωρίζω ότι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ τηρεί …

Απόφαση 3.2016 ΔΣ

Απόφαση 2.2016

Απόφαση 1.2016

Αποφάσεις 2017

Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών 2023: Κλειδί η αποκατάστασή τους

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                         ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                         Βρείτε στο παρακάτω link το άρθρο  »Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών 2023: Κλειδί η αποκατάστασή τους» -Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών 2023