Αποφάσεις ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2016

Απόφαση 4.2016 ΔΣ

Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας γνωρίζω ότι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ τηρεί …

Απόφαση 3.2016 ΔΣ

Απόφαση 2.2016

Απόφαση 1.2016

Αποφάσεις 2017

Ένταξη στις Εξωστρεφείς Δράσεις 2022- Πράσινο Ταμείο

Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή-Βιώσιμη διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων- Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Αξιού. Χρηματοδότηση: Εξωστρεφείς Δράσεις 2022- Πράσινο Ταμείο.

Πρόσκληση σε Διημερίδα στο Δήμο Δέλτα