Αποφάσεις ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2016

Απόφαση 4.2016 ΔΣ

Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας γνωρίζω ότι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ τηρεί …

Απόφαση 3.2016 ΔΣ

Απόφαση 2.2016

Απόφαση 1.2016

Αποφάσεις 2017

Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ κατά τις συνεδριάσεις της 1ης Ιουνίου 2022 και της 22ας Ιουνίου 2022 ενέκρινε: α) Την ένταξη χρηματοδότησης του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, για τη διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Στρατηγικές Προσαρμογής στην …