Απόφαση 1.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε δεκτή την πρόταση του κου Δημήτρη Παπαστεργίου  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας  υπόψη τις σχετικές τοποθετήσεις και προτάσεις ενός εκάστου των μελών,

ομόφωνα αποφασίζει:

 

Την  Συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα (Κατανομή Αξιωμάτων) ως εξής:

Πρόεδρος : Δημήτριος Παπαστεργίου Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων

Αντιπρόεδρος : Γιώτα Πούλου Δήμαρχος Δήμου Λεβαδέων

Γεν. Γραμματέας : Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Δήμου Αρταίων

Ταμίας : Αθανάσιος Σκάρλος Δήμαρχος Δήμου Σοφάδων

Μέλος : Γεώργιος Σούλτης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων

Μέλος : Βάια Καραφείζη Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου

Μέλος : Χρήστος Τριγώνης  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2016

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση