Σύμφωνο Συνεργασίας Δικτύου με ΕΓΥ

Αγαπητά Μέλη του Δικτύου, Όπως γνωρίζεται το ΔΙΚΤΥΟ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές προώθησης και υλοποίησης των καταστατικών του σκοπών, με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων. Για την επίτευξη του ορθολογικού σχεδιασμού και της άσκησης των …

Σύμφωνο Συνεργασίας Δικτύου με ΕΓΥ Περισσότερα