Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια και της Πολυτεχνική Σχολής του Α.Π.Θ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 31 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης εκδήλωση για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια και της Πολυτεχνική Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, αντίγραφο του οποίου και σας επισυνάπτουμε.

Σε συνέχεια υλοποίησης  του ανωτέρω συμφώνου συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν μια σειρά από ενέργειες η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα ποτάμια οικοσυστήματα, ήτοι:

1ο.Διερεύνηση νομικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη συνεργασία του Δικτύου με την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ (άρση νομικών περιορισμών)

2ο.Διεύρυνση του Δικτύου(διοργάνωση διημερίδας Ε.Γ.Υ-Πολυτεχνική ΑΠΘ-ΚΕΔΕ-Δίκτυο)

3ο. Συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα(αναζήτηση συνεργασιών με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα)

4ο. Διερεύνηση συμμετοχής του Δικτύου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

5ο.Διάχυση πληροφόρησης –Επικοινωνία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Έκδοση News letter.

6ο .Μελέτη καταγραφής πέτρινων γεφυριών για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησή τους εκ μέρους της Πολυτεχνικής Σχολής.

7ο .Συγκρότηση ομάδων εργασίας μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, σύνταξη σχετικών  ερωτηματολογίων κι αποστολή σε Δήμους για συμπλήρωσή.

8ο. Συγκέντρωση-αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και προσδιορισμός δράσεων.

9ο. Σύνταξη Σχεδίου Δράσεων του  Δικτύου  έτους 2019.

10ο. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Δράσης σε κάθε  Δήμο.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ