ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-ΒΕΡΟΙΑ«Ορθολογική Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                        

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                        

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις, που θα γίνουν
στο Δήμο Βέροιας την 1η και 2η Σεπτέμβρη 2023, που διοργανώνει
το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια σε συνεργασία
με το Δήμο Βέροιας, το Πράσινο Ταμείο και το Σωματείο Φίλων Ποταμού Τριπόταμου Βέροιας.

Ο προϋπολογισμός και η επιδότηση-χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου με τίτλο ΄Διοργάνωση Διημερίδας στο ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ «Ορθολογική Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων΄ του προγράμματος 'Εξωστρεφείς Δράσεις - Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023' ανέρχεται στο ποσό των €15000,00 με δικαιούχο φορέα τον φορέα ''Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια''