Ορισμός Δ.Σ. – Συγκρότηση σε σώμα

Στην Ειδική Γενική Συνέλευση που έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 19 Μαρτίου, ορίστηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου ΠΟ έχει ως εξής: