Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ κατά τις συνεδριάσεις της 1ης Ιουνίου 2022 και της 22ας Ιουνίου 2022 ενέκρινε: α) Την ένταξη χρηματοδότησης του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, για τη διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Στρατηγικές Προσαρμογής στην …

Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ Περισσότερα