Συνάντηση εργασίας

Συνάντηση εργασίας είχαν στην Αθήνα στο Πράσινο Ταμείο και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. την Τετάρτη στις 3/8ου ο Διοικητικός Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια  κ. Γεώργιος Χαρίσης και η Οικονομική Υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Κογιάννη, με τον  Πρόεδρο  του Π.Τ κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο και τα στελέχη την κ. Σπυριδούλα Ντεμίρη και την κ. Ελένη Γεωργίου, αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων των χρηματοδοτούμενων από το Π.Τ. και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. κ. Γιάννη Μητσόπουλο.

Όπως είναι γνωστό το Δ.Σ. του Π.Τ. έχει χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1ο. Διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή – Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων – Η περίπτωση το Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Αξιού», στις 23, 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2022,  στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού, στο Δήμο Δέλτα, στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022» του ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022.  Προϋπολογισμός έργου 15.000,00 ευρώ.

 2ο. Διοργάνωση προγράμματος: «Κατάρτιση – Επιμόρφωση Στελεχών των 27 Δήμων των εμπλεκομένων με τα ποτάμια οικοσυστήματα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης του ΑΠΘ, στον ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022. Προϋπολογισμός έργου 5.000,00 ευρώ.

Με τον Πρόεδρο, πέραν των καλών προθέσεων για συνεργασία, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αναζήτηση δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος αρμοδιότητας του Π.Τ.

Με τα στελέχη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον Οδηγό Υλοποίησης Έργων.

Ο οδηγός συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για τους δικαιούχους έργων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022 σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και τη διαδικασία προετοιμασίας αναφορών.

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τον Γενικό Διευθυντή  κ. Γιάννη Μητσόπουλο.

Κατά την εκεί συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας του Δικτύου με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. μέσω της εγγραφής του Δικτύου στο Μητρώο Μ.Κ.Ο φορέων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επίσης συζητήθηκαν θέματα διοργάνωσης του Συνεδρίου στο Δήμο Δέλτα.

Το Δίκτυο αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο και τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου καθώς επίσης και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  για τη ζεστή φιλοξενία και την αγαστή και παραγωγική συνεργασία μαζί τους.