Ένταξη στις Εξωστρεφείς Δράσεις 2022- Πράσινο Ταμείο

Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή-Βιώσιμη διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων- Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Αξιού. Χρηματοδότηση: Εξωστρεφείς Δράσεις 2022- Πράσινο Ταμείο.