Ενημερωτική Επίσκεψη των Μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια στις Βρυξέλες

 Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια σε συνεργασία με τη Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργάνωσε από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου έως τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, Ενημερωτική Επίσκεψη των μελών του, σε Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες, όπως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ε.Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συναντήσεις με τους αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης και συναντήσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια τη δεύτερη και τρίτη μέρα παρουσίας τους στις Βρυξέλες, ενημερώθηκαν από Έλληνες αξιωματούχος των Γενικών Διευθύνσεων ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 30/11ου

09:30-10:30

ΓΡΑΦΕΙΑ DG REGIO       Sint Michielswarande 23       κ. Χαρ. Παπαϊωάννου           DG DG EAC- Youth Unit

 

 
10:30-11:30 ΓΡΑΦΕΙΑ DG REGIO       Sint Michielswarande 23 κ. Αθ. Σοφός (DG REGIO) Περιφέρεια

 

 

 
11:30-12:30 ΓΡΑΦΕΙΑ DG REGIO       Sint Michielswarande 23 κ. Δ. Τσιτουρίδης (DG ENER) Ενέργεια

 

 
  Μετάβαση στο Κοινοβούλιο    
13:00-14:00 ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟASP (Altiero SPinelli)      Simone Veil ,     Rue de Trèves 3 Συνάντηση με κα Μ. Σπυράκη, Ευρωβουλευτή  
  Μετάβαση στο Κοινοβούλιο    
15:00-16:00 ΓΡΑΦΕΙΑ DG GROW Av. d’Auderghem 45 κα Ι. Ελευθεριάδου (DG GROW) Ανάπτυξη  
16:00-17:30 ΓΡΑΦΕΙΑ DG GROW Av. d’Auderghem 45 κ. Ι. Καββαδάς, κ. Β. Λιόγκας και κα Αλ. Βάκρου (DG ENVI) Περιβάλλον  
17:45-Πέρας ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟASP (Altiero SPinelli)      Simone Veil ,    Rue de Trèves 3 Συνάντηση με κα Μ. Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτή, Παράθεση Δεξίωσης  
       
Πέμπτη 1/12ου

10:00-11:00

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ                ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ                  Rue des Petits Carmes 10

 

Συνάντηση με έλληνα πρέσβυ – κ. Δ. Καλαβρέζο

 

 
11:00-Πέρας (ΚΤΙΡΙΟ CHARLEMAGNE        Rue de la Loi 170)

 

(Παρακολούθηση Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών, για όσους επιθυμούν και προέβησαν στη σχετική διαδικασία που τους κοινοποιήθηκε))

 

 

Όλες οι εισηγήσεις και τα στοιχεία των αξιωματούχων-εισηγητών με την επιμέλεια της συντονίστριας του προγράμματος των συναντήσεων εκ μέρους της ΜΕΑ κας Ελένης Κουφοσωτήρη, θα αποσταλούν στο Δίκτυο και στη συνέχεια σε όλα τα μέλη του Δικτύου για αξιοποίηση.

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλες θα σταθεί αρωγός και υποστηρικτής κάθε πρωτοβουλίας που θα αναληφθεί από τους δήμους με σκοπό την αξιοποίηση των προγραμμάτων.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποστήριξης, μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, της Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλες και των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δίκτυο ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλες και ιδιαίτερα την κα Ελένη Κουφοσωτήρη, στέλεχος της ΜΕΑ, συντονίστρια του προγράμματος.