Ενημερωτική Επίσκεψη των Μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια στις Βρυξέλες.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια σε συνεργασία με τη Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργάνωσε από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου έως τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, Ενημερωτική Επίσκεψη των μελών του, σε Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες, όπως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ε.Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συναντήσεις με τους αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης και συναντήσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια το απόγευμα της πρώτης μέρας άφιξης στις Βρυξέλες, υποδέχθηκαν στην έδρα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος κος Ι. Βράϊλας και ο Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος κος Ι. Γκίκας καθώς και εκπρόσωποι υπουργείων.

Ακολούθησε ενημέρωση των μελών της αποστολής για τις αρμοδιότητες της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και για τις δυνατότητες υποστήριξης των δήμων σε θέματα αναζήτησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων από όλες τις Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε επίσης παρουσίαση του προγράμματος των συναντήσεων των επόμενων ημερών.

Στη συνέχεια και στον ίδιο χώρο τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια υποδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Μαργαρίτης Σχοινάς, οποίος ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής για θέματα αρμοδιότητάς του.

Στη συνέχεια και σε ένα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων.

Η βραδιά έκλεισε με  μια μικρή δεξίωσης την οποία παρέθεσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τιμήν των μελών της αντιπροσωπείας του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.