Σημαντική η συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στις Ενημερωτικές Συναντήσεις των Μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια με αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

Προστιθέμενη αξία αποτέλεσε η συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με την παρουσία της κας Αντιγόνης Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτριας του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στις Ενημερωτικές Συναντήσεις  των Μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, με αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

 Όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, διοργάνωσε από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 έως τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, Ενημερωτικές Συναντήσεις  των μελών του σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, που συντόνισε η κ. Ελένη Κουφοσωτήρη, στέλεχος της ΜΕΑ στην Ε.Ε.

Την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ εκπροσώπησε η κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου, η οποία  με την επιστημονική της γνώση και κατάρτιση, συμμετείχε ενεργά με τοποθετήσεις επί των θεμάτων σε όλες τις συναντήσεις με τους αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε..

Με την επιστροφή της επιμελήθηκε τη  σύνταξη  έκθεσης υπό τη μορφή πρακτικών με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν  από τις συναντήσεις, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Δικτύου και η οποία μπορεί να αποτελέσει και τον οδηγό για την αξιοποίηση από τα μέλη του Δικτύου,  των ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το  Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ για τη μέχρι τώρα συνεργασία και προσωπικά  στην κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου για την ενεργή  συμμετοχή  και  συνεισφορά της στις εν λόγω Ενημερωτικές Συναντήσεις και γενικότερα για την υποστήριξή της στο Δίκτυο.