Δημιουργία Ολοκληρωμένης Τράπεζας Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                        

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                        

Θέμα: Δημιουργία Ολοκληρωμένης Τράπεζας Δεδομένων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου, μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας κ. Μάκη Κελεσίδη  ηλεκτρολόγου μηχ/κού  project management/  ενεργειακά και Διοικητικού Συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια κ Γεωργίου Χαρίση.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν επίσης από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας τα στελέχη κ.κ.   Κατσιούλης Αντώνιος  στατιστικής msc/  τελειόφοιτος γεωπονίας  αν. προϊστάμενος τμ.  διοικητικής υποστήριξης,

Kλιάπη Mαρία  γεωπόνος  υπάλληλος τμ/τος  παρακολούθησης και  προστασίας υδατικών  πόρων,

Kορκόβελος Αθανάσιος  γεωπόνος phd  αν. προϊστάμενος τμ.  διμερών σχέσεων,

Ξύδη Ειρήνη  περιβαλλοντολόγος‐ χωροτάκτης msc  υπάλληλος τμ/τος  παρακολούθησης και  προστασίας υδατικών  πόρων,

Παλληκαρίδου  Ανθούλα  γεωλόγος msc  υπάλληλος τμ/των  διμερών σχέσεων/  παρακολούθησης και  προστασίας υδατικών  πόρων,

Τιταρίδου Αγγελική  χημικός μηχανικός msc  υπάλληλος τμ/τος  παρακολούθησης και  προστασίας υδατικών  πόρων.

Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τράπεζας δεδομένων: “ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ”, πρόταση η οποία προέκυψε  από την εκπόνηση μελέτης από Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των δήμων με ποτάμια και η οποία θα περιλαμβάνει:

α) Την καταγραφή, επικαιροποίηση και παρακολούθηση των δεδομένων και των παραμέτρων των

β) Την χωρική αποτύπωση και επικαιροποίηση των απογραφικών δεδομένων (GIS).

γ) Τη δημιουργία ολοκληρωμένου ψηφιοποιημένου παρατηρητηρίου των δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης των παραμέτρων που αφορούν τα υδατορέματα, με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση και την υποστήριξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων από τους δήμους του Δικτύου και τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας.

Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ θα διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την επιστημονική γνώση, κατάρτιση και εμπειρία  που διαθέτει για τη δημιουργία της  Τράπεζας Δεδομένων.

Αξιολογώντας ως πολύ σημαντική την πρόταση  αποφασίστηκε η από κοινού συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας και  του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, για την υλοποίησή της  και παράλληλα το Δίκτυο να  αναζητήσει τη χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασίας και σε άλλους τομείς αποφασίστηκε η συμμετοχή των στελεχών της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας στο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιεί  το Δίκτυο για τα στελέχη των δήμων που είναι αρμόδια για τα ποτάμια οικοσυστήματα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ.