Ολοκλήρωση Προγραμματος Κατάρτισης (μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                                                                                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, που έχει έδρα στα Τρίκαλα, και Πρόεδρο τον Δήμαρχο Λειβαδέων Ι. Ταγκαλέγκα, πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης (μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.) 10 διαδικτυακών 3ωρων μαθημάτων από επιλεγμένους Πανεπιστημιακούς, Ερευνητές, Μηχανικούς και Επιστήμονες (βλ. συνημμένο) για την επιμόρφωση υπαλλήλων των 29 δήμων που ανήκουν στο Δίκτυο, σε θέματα που αφορούν στα ποτάμια οικοσυστήματα.

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 θα ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα με ένα Εργαστήριο (workshop) με όλους τους συμμετέχοντες στο κτήριο Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., παρουσία του Κοσμήτορα της ΠΣ, των Προέδρων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια.

Πατήστε εδώ για δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ