Ολοκλήρωση τριημερίδας «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                        

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                        

Θέμα: Ολοκλήρωση τριημερίδας «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τριημερίδα με τίτλος: «Διαρκής Ροή-Διαρκής Ζωή, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», που διοργάνωσε  το Ελληνικό δίκτυο Δήμων με Ποτάμια στο Δήμο Φλώρινας σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας, το Πράσινο Ταμείο και την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, 26, 27 και 28 Μαίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Παρουσιάστηκαν, από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, Ερευνητές και Ειδικούς, θέματα που αφορούσαν την Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Προστασία και Αξιοποίηση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων, μερικά εκ των οποίων ήταν: Διαχείριση ποτάμιων οικοσυστημάτων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η κλιματική επίδραση σε αστικούς και περιαστικούς ποταμούς.

Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών. Αντιπλημμυρικά και άλλα τεχνικά έργα.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και βάσεις δεδομένων για διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας σχετικά με τα ποτάμια υδάτινα σώματα.

Τα ποτάμια στο προσκήνιο.   Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ποταμών στην κλιματική κρίση.

Η συμβολή του ποταμού Σακουλέβα στο Αστικό και Περιαστικό Πράσινο της Φλώρινας

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρουν τα ποτάμια υπό το πρίσμα  του  νέου νόμου " για την αποκατάσταση της Φύσης, ΕΕ 2022".

Διαχείριση και αξιοποίηση ποταμών/ρεμάτων σε αρμονία με τη φύση.

Επίσης στην Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων <<ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΗ>> παρουσιάστηκε έκθεση με θέμα τα ποτάμια και την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου, για επίσκεψη από τα σχολεία και τους δημότες.

Η τριημερίδα ολοκληρώθηκε με ενημερωτική επίσκεψη στο φράγμα Τριανταφυλιάς.

Θα ήταν παράλειψή μα σαν μην επισημάνουμε το φιλόξενο περιβάλλον, στο οποίο βρέθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και για το οποίο φρόντισε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης με τους συνεργάτες του και τους οποίους πολύ ευχαριστούμε.