Ολοκλήρωση του προγράμματος: Αναπτυξιακές προοπτικές των δήμων με ποτάμια. Καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                                                        

ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ                                                                        

Θέμα: Ολοκλήρωση του προγράμματος: Αναπτυξιακές προοπτικές των δήμων με ποτάμια. Καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία.

 

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023  στο κτήριο Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., παρουσία του Κοσμήτορα της ΠΣ κ. Κυριάκου Υάκιθου, του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και των Προέδρων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε  το Πρόγραμμα Κατάρτισης με ένα Εργαστήριο (workshop) με συμμετέχοντες όλους τους καταρτιζόμενους.

Ο τίτλος του προγράμματος: Αναπτυξιακές προοπτικές των δήμων με ποτάμια. Καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος η κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου Αν. Καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Ελένη Παπαδοπούλου, Καθ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

Οι καταρτιζόμενοι παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν  αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης (μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.) 10 διαδικτυακών 3ωρων μαθημάτων, από επιλεγμένους Πανεπιστημιακούς, Ερευνητές, Μηχανικούς και Επιστήμονες για την επιμόρφωση υπαλλήλων των 29 δήμων που ανήκουν στο Δίκτυο, σε θέματα που αφορούν στα ποτάμια οικοσυστήματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 5.000,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, με δικαιούχο φορέα το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.